Wat is ouder en kind coaching?

Kindercoaching

Iedereen wil graag dat zijn/haar kind zich zorgeloos kan ontwikkelen. Maar soms lijkt het toch alsof je kind niet gelukkig is. Hij/ zij is snel boos, brutaal, teruggetrokken, angstig of verdrietig. Wat je ook probeert en hoe je ook je best doet, er komt weinig verandering in de situatie. Dan kun je als ouder best een beetje hulp en begrip gebruiken! Immers, het welzijn van je kind gaat boven alles!

Concentratie en werkhoudingsproblemen

Mijn specialisatie is leerlingen helpen bij het verbeteren van leer- en concentratieproblemen tijdens het volgen van de lessen en bij het huiswerk maken. We onderzoeken waar de specifieke problemen zich bevinden en we bekijken welke vaardigheden extra oefening nodig hebben.

Oudercoaching

Soms heb je twijfels en vragen over je manier van opvoeden. Of kun je als partners niet op één lijn komen voor wat betreft de begeleiding van je kind. Het inschakelen van een coach kan dan een oplossing zijn als de stap naar een therapeut of psycholoog te groot is. De hulp die ik bied is laagdrempelig en kan de juiste ondersteuning zijn voor ouder en kind. Mocht blijken dat deze hulp niet voldoende is dan help ik jullie graag bij het vinden van een passend vervolgtraject.

In de praktijk

Oudercoaching & kindercoachingEr zijn allerlei situaties en hulpvragen waarbij ik je kan helpen. Heeft je kind moeite met sociale vaardigheden zoals omgaan met vriendjes of is hij/zij onzeker dan gaan we op speelse wijze deze skills verbeteren door middel van een gepaste training. Zo leert je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen en positiever over zichzelf te denken. Vervolgens zal goed contact maken met anderen soepeler verlopen. Ook wanneer je kind vaak fysieke klachten als hoofd- of buikpijn heeft, en een medische oorzaak uitgesloten is, wil ik heel graag meedenken over de coachingsmogelijkheid die soelaas kan bieden.

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties en hulpvragen waarbij coaching ondersteuning kan geven bij kinderen van ± 4 t/m 16 jaar.
Dat kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, fysiek gebied of op gedrags- en/of leergebied, zoals:

 • Moeite met sociale vaardigheden; omgaan met vriendjes;
 • Problemen door de scheiding van de ouders;
 • Fysieke klachten zoals hoofd- en buikpijn;
 • Onzeker zijn en/of een negatief zelfbeeld hebben;
 • Piekeren, stress, spanning en verdriet;
 • Angstig zijn;
 • Moeite met uiten van gevoelens;
 • Omgaan met verlies en rouwverwerking;
 • Boos en agressief gedrag;
 • Slaapproblemen;
 • Zindelijkheidsproblematiek;
 • Omgang met pesten;
 • Hoogsensitiviteit/gevoeligheid;
 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen;
 • Andere gedrags- en leerproblemen, bijvoorbeeld tijdens lezen, rekenen en spelling.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van strategieën uit diverse methodieken zoals Kids’Skills, PBS (Positive Behavior Support), Denk goed-voel je goed, Kanjertraining, de Eigen Kracht-conferentie, Bijzonder Mindful en Fijn: Vrienden!.

Het welzijn van je kind gaat boven alles!