Ouder en kind coaching in de praktijk

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek met jou (en jouw kind) stellen we de hulpvraag vast. Samen met jou kijk ik waar de kwaliteiten liggen van het kind. Welke struikelblokken staan in de weg en welke vaardigheden gaan we daarom versterken of ontwikkelen.

Vervolg

Tijdens de sessies hanteer ik een oplossingsgerichte werkwijze. Samen denken we na over de oplossing voor het probleem en kijken we niet teveel terug naar de minder leuke ervaringen. Tijdens dat proces kan ik gebruik maken van gesprekstechnieken, spelvormen, creatieve werkvormen, ademhalingsoefeningen, aandachtsoefeningen. Vaak worden concrete materialen gebruikt. Op deze wijze krijgt het kind ook zicht op zijn of haar eigen handelen, kunnen en emoties.

Na de sessie bespreek ik kort met ouder en het kind hoe de sessie is verlopen. De betrokkenheid van de ouders is van groot belang tijdens het bewustwordingsproces van het kind. Met elkaar werken aan een oplossing kan dan ook betekenen dat in de thuissituatie geoefend moet worden met de gevonden strategieën. Veelal zijn 2 tot 4 sessies al voldoende voor de gewenste verbetering.

Ouder en kind coaching

Tarieven

Kennismakingscontact (per mail of telefonisch) Gratis
Intakegesprek (± 60 min.) € 45,-
Coaching per sessie (± 60 min.) € 45,-
Training ‘Ik leer leren’ (5 keer 90 min., minimaal 4 deelnemers*) € 150,-
Leerboek ‘Ik leer leren’ € 32,50
Indien gewenst: coaching aan huis Reiskosten vanaf 5 km: € 0,19 per km

*: Het volgen van individuele sessies met het oog op een specifieke hulpvraag is mogelijk.

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Betaling vindt na iedere sessie contant plaats, tenzij anders is overeengekomen. Via het PGB kunnen de kosten worden vergoed.

Overige zaken

  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens alle bijeenkomsten.
  • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Ook bij ouder en kind coaching zal na toestemming van het kind met de ouders over aandachtspunten gesproken worden.
  • Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de wet is/wordt overtreden zal aan derden informatie verschaft worden.